Web-suunnittelu -kurssit

Web-suunnittelu koostuu monesta eri osa-alueesta, ja alaan liittyviä kursseja järjestetään laajasti ympäri Suomea erilaisissa oppilaitoksissa, yliopistoista työväenopistoihin ja ammattikouluihin. Web-suunnittelun taitoihin kuuluvat erityisesti sivuston rakenteen, graafisen ilmeen ja mediaelementtien suunnittelu sekä web-analytiikka. Joskus web-suunnittelija suunnittelee koko yrityksen ilmeen. Suunnittelijan työhön voivat kuulua esimerkiksi sivuston värimaailman ja kuvien muodostaminen sekä sivuston logon suunnittelu. Eli web-suunnitteluun liittyy olennaisesti graafiset kuvankäsittelyohjelmat sekä yrityksen palvelumuotoilu. Nykypäivänä myös mobiiliystävällisten ja responsiivisten nettisivujen luominen liittyy olennaisesti web-suunnittelijoiden työnkuvaan.

Missä web-suunnittelua voi opiskella?

Kun opiskelija haluaa kartuttaa osaamistaan näillä osa-alueilla, mutta ei tarvitse alan tutkintoa, työväenopistot ja aikuiskoulutuskeskuksien erilliset kurssijaksot ovat siihen kätevin ratkaisu. Erillisiä kurssijaksoja löytyy myös avoimista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Erilaisilla kurssijaksoilla opiskelija voi opetella käyttämään ohjelmistoja, joilla käsitellään kuvaa, ääntä ja verkkosivuston grafiikkaa. Verkkosivustojen kuvankäsittelyyn liittyy olennaisesti Adobe Photoshop-, Adobe InDesign-, Adobe Illustrator -kurssit sekä WordPress-ohjeman käyttöön liittyvät kurssit. Abode Photoshopilla muokataan kuvien värimaailmaa ja resoluutiota sekä yhdistellään kuvia esimerkiksi bannereiksi. Adoben InDesign-ohjelmistolla opetellaan sivuston taittoa julkaisuiksi ja luomaan interaktiivisia EPUB-, PDF- ja SWF-tiedostoja. Illustrator-ohjelmaa käytetään julisteiden, logojen ja esitteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Illustratorilla voidaan tehdä grafiikkaa esimerkiksi flash-ohjelmiin, mobiililaitteille ja nettisivuille. Hyvä suunnittelija taitaa hakukoneystävällisten sivujen teon, eli myös sivustojen hakukoneoptimoinnin kurssit voivat olla tarpeellisia. Web-suunnitteluun liittyviä kursseja on siis monenlaisia ja eri tasoisia, perusteista syvempää osaamista tarjoaviin kursseihin.

Web-suunnittelun erillisiä kursseja voi opiskella seuraavissa oppilaitoksissa:

 • Turun kesäyliopisto
 • Amiedu
 • Helsinki Design School
 • Tampereen aikuiskoulutuskeskus
 • Turun aikuiskoulutuskeskus
 • Turun ammatti-instituutti
 • Paasikiviopisto Turku

Kun haluaa alaan liittyvän tutkinnon, ammattiin johtavia opintokokonaisuuksia löytyy sekä ammattikoulu- että ammattikorkeakoulutasoisia. Ammattikoulusta opiskelija suorittaa tavallisesti media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon, kun taas ammattikorkeassa graafisen suunnittelun linjat liittyvät yleensä medianomin audiovisuaalisen viestinnän opintoihin. Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi taiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä graafisena suunnittelijana mainostoimistoissa tai sisällöntuottajana erilaisten yrityksien markkinointiosastolla.

Alaan liittyvän ammattitutkinnon voi suorittaa esimerkiksi seuraavissa koulutuspaikoissa:

 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Edupoli
 • AEL
 • Turun kristillinen opisto
 • Stadin ammattiopisto
 • Eurajoen kristillinen opisto

Korkeakoulututkintoon valmistavia paikkoja:

 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Lapin yliopisto
 • Helsingin Aalto-yliopisto