Tämä sivusto käsittelee graafista suunnittelua. Sivustolla keskustellaan esimerkiksi siitä, mitä on graafinen suunnittelu. Tämän lisäksi sivustolla käydään läpi graafisen suunnittelun koulutusta ja erilaisia kursseja, joita on mahdollista opiskella niin alan oppilaitoksissa kuin verkossa. Koulutuksen moninaisuuden vuoksi pystymme käymään läpi vain koulutusmahdollisuuksia yleisellä tasolla menemättä liikaa yksityiskohtiin. Lisäksi sivustolla keskustellaan siitä, mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon graafisessa suunnittelussa. Erityisesti käydään läpi pienen nettikasinon websivuston suunnittelua. Myöskin graafisen suunnittelun oppaista keskustellaan.

Graafisen suunnittelun suosio on lisääntynyt viime vuosina, koska visuaalisuudelle annetaan entistä enemmän arvoa. Lisäksi yhä enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että näkyvyyttä on myös internetissä. Monelle yritykselle nettisivu on elinehto, mutta myös monet yksityishenkilöt haluavat oman kotisivunsa. Moni suunnittelee itse nettisivunsa, eikä yksinkertaisten sivujen tekeminen erilaisten kotisivupalveluiden kautta ole lainkaan vaikeaa. Tosin ne eivät välttämättä näytä yhtä tyylikkäiltä kuin ammattilaisen suunnittelemat sivut saattaisivat näyttää.

Sivuston tavoitteena on antaa opastusta niille henkilöille, jotka pohtivat graafiseen suunnitteluun liittyviä kysymyksiä ja joilla ei ole vielä tarvittavaa koulutusta ja kokemusta kyseiseltä alalta. Netistä löytyy paljon aiheeseen sopivaa tietoa, mutta tämän tiedon ongelmana on usein se, että tieto on varsin pirstaloitua. Lisäksi graafista suunnittelua koskevat nettisivuston ovat pääasiassa englanninkielisiä ja hyvää materiaalia esimerkiksi suomeksi on varsin vähän. Toki myös graafiseen suunnitteluun enemmän perehtynyt henkilö voi löytää uutta ja arvokasta tietoa tältä sivustolta.

Toivommekin, että löydän sivustolta sinulla tarpeellista tietoa. Sivustolla on runsaasti erilaista tietoa, joista osa voi olla vähemmän hyödyllistä juuri sinulle, mutta älä anna tämän häiritä. Graafinen suunnittelu voi tuntua vaikealta ja vuosien koulutusta vaativalta, mutta todellisuudessa jo varsin pienellä panostuksella on mahdollista päästä hyvin alkuun.